41-813 Zabrze, ul. Elzab 1

tel. +48 32 232 82341

mob. +48 508 075 580

mail: elbit@mainka.com.pl

Instrukcje i aplikacje (download)
Koncentratory danych
Koncentratory danych.

Przeznaczenie
Koncentrator danych typu QKD przeznaczony jest do zbierania danych dwustanowych, licznikowych i analogowych i przesyłania ich do systemów wizualizacji i sterowania (SCADA).
Dane mogą być zbierane bezpośrednio poprzez karty wejściowe lub odczytywane z różnych urządzeń (przetworniki, falowniki, mierniki itp.) poprzez łącze RS485 (preferowany protokół Modbus RTU).
Koncentrator realizuje także zdalne sterowanie z poziomu stacji centralnej jak również sterowanie lokalne.

 

Budowa
Koncentrator QKD ma konstrukcję modułową. Moduły są wykonane w standardzie EUROCARD 6U o wymiarach 234 x 160 mm2i umieszczone w kasetach 19''. W zależności od ilości wejść koncentrator składa się z 1 do 4 kaset i jest umieszczony w obudowie wiszącej (1 kaseta) lub stojącej.
Koncentrator zbudowany jest na bazie sterowników mikroprocesorowych PQ3 i wyposażony w specjalizowane moduły wejściowe.

W wersji najbardziej rozbudowanej koncentrator może posiadać:
2048 wejść dwustanowych (24V)
512 wzajemnie izolowanych galwanicznie wejść analogowych (0..5, 0..20, 4..20mA)
512 wejść licznikowych (impulsy)
256 wyjść dwustanowych (24V)
128 wyjść analogowych (0..10V, 4..20mA)
128 wzajemnie izolowanych galwanicznie linii RS485 (na każdej linii może być 16 urządzeń)     
Koncentratory wykonywane są w obudowie wolnostojącej, wiszącej oraz bez obudowy (do zamontowania w szafie 19'').
 


Realizowane funkcje

 - odczyt danych dwustanowych w cyklu 5/10/20 ms;

 - odczyt szybkich danych dwustanowych w cyklu 0,1/0,2/0,5 ms;

 - zliczanie danych impulsowych (z liczników energii) o szerokości 20..200 ms;

 - zliczanie szybkich impulsów o szerokości 0,2..20 ms;

 - pomiar danych analogowych (chwilowych i uśrednionych);

- przekazywanie danych do stacji centralnej za pomocą łącza szeregowego (RS232, RS485, łącze światłowodowe, Ethernet);

 - buforowanie danych w czasie rzeczywistym (przy braku transmisji do komputera) do 14 dni;

 - sterowanie dwustanowe i impulsowe (wyjścia tranzystorowe lub przekaźnikowe) z poziomu stacji centralnej;

 - sterowanie lokalne w/g ustalonego algorytmu w cyklu 10 msek.


Przykładowe rozwiązania (zobacz galeria) 
 K5/FAP - 192 wejścia dwustanowe, 128 wejść impulsowych, 64 wejścia analogowe, 16 linii RS485
 K3/ZKP - 576 wejść dwustanowych, 32 wejścia licznikowe, 16 wejść analogowych, 8 linii RS485
 K3 - 80 linii RS485